Σχετικά με:synset-πανεπιστήμιο-noun-1

εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση στις θεωρητικές και θετικές (φυσικές) επιστήμες και στους διαφόρους επιμέρους κλάδους και τομείς τους και έχει την εξουσία να απονέμει στους φοιτητές του βαθμούς και τίτλους πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ παράλληλα παράγει ερευνητικό έργο σε καθέναν από τους παραπάνω γνωστικούς χώρους

ΙδιότηταΤιμή
rdf:type
rdfs:label
  • πανεπιστήμιο
owl:sameAs
wn20s:gloss
  • εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση στις θεωρητικές και θετικές (φυσικές) επιστήμες και στους διαφόρους επιμέρους κλάδους και τομείς τους και έχει την εξουσία να απονέμει στους φοιτητές του βαθμούς και τίτλους πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ παράλληλα παράγει ερευνητικό έργο σε καθέναν από τους παραπάνω γνωστικούς χώρους
wn20s:synsetId
  • ENG20-04336653-n
wn20s:containsWordSense
wn20s:hypernymOf
wngre-onto:BCS
  • 2
είναι wn20s:hypernymOf του
Interface provided via Babel:the i18n LD Browser version:0.1beta
developed by Sotiris Karampatakis