Σχετικά με:synset-μονάρχης-noun-1

ο κυβερνήτης ενός κράτους

ΙδιότηταΤιμή
rdf:type
rdfs:label
  • μονάρχης
owl:sameAs
wn20s:gloss
  • ο κυβερνήτης ενός κράτους
wn20s:synsetId
  • ENG20-09935605-n
wn20s:containsWordSense
wn20s:hypernymOf
wngre-onto:BCS
είναι wn20s:hypernymOf του
Interface provided via Babel:the i18n LD Browser version:0.1beta
developed by Sotiris Karampatakis