Σχετικά με:synset-λειτουργικό_σύστημα-noun-0

σύστημα που ελέγχει την εκτέλεση προγραμμάτων στον υπολογιστή και μπορεί να παρέχει πολλές υπηρεσίες

ΙδιότηταΤιμή
rdf:type
rdfs:label
  • λειτουργικό σύστημα
owl:sameAs
wn20s:gloss
  • σύστημα που ελέγχει την εκτέλεση προγραμμάτων στον υπολογιστή και μπορεί να παρέχει πολλές υπηρεσίες
wn20s:synsetId
  • ENG20-06164496-n
wn20s:containsWordSense
wn20s:hypernymOf
wn20s:partHolonymOf
wn20s:classifiedByTopic
wngre-onto:BCS
είναι wn20s:hypernymOf του
Interface provided via Babel:the i18n LD Browser version:0.1beta
developed by Sotiris Karampatakis